Vacatures in het werkveld:

GIS

GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem en is een digitaal hulpmiddel dat geografische informatie beheert en analyseert. In het werkveld GIS wordt geografische data verzameld, opgeslagen en geanalyseerd om ruimtelijke patronen te identificeren en betere beslissingen te nemen over landgebruik, stedenbouw, milieukwesties, rampenbeheersing en andere aspecten van ruimtelijke ordening. GIS-specialisten verzamelen gegevens uit verschillende bronnen, zoals satellietbeelden, luchtfoto’s, enquêtes en sensoren, en gebruiken deze om kaarten, modellen en grafieken te maken die een beter inzicht geven in de omgeving. Het werkveld GIS is breed en omvat onder andere stedelijke planning, natuurbescherming, archeologie, hydrologie, demografie en transport. Een GIS-specialist kan werken bij overheidsinstellingen, adviesbureaus, ingenieursbureaus en technologiebedrijven.

keyboard_arrow_up