Vacature

Adviseur Externe Veiligheid (A)

Voor een omgevingsdienst in de regio Noord-Holland zijn wij op zoek naar een Adviseur Externe Veiligheid (A). Is deze vacature wellicht iets voor jou?

Jouw werkzaamheden:

 • Betrokkenheid bij complexe uitdagingen met betrekking tot externe veiligheid namens zestien gemeenten in Noord-Holland;
 • Adviseren over externe veiligheidsaspecten in de ruimtelijke ordening, inclusief beoordeling van veiligheidsmaatregelen bij diverse ontwikkelingen zoals integratie van woningen met kleinschalige industrie en transportroutes voor gevaarlijke stoffen, alsook risico-evaluatie van windturbines;
 • Focus op het creëren van veilige afstanden tussen verschillende activiteiten, soms vereist het maken van risicoberekeningen;
 • Adviserende rol naar bedrijven zoals bollenkwekers, lpg-tankstations en faciliteiten met ammoniakkoelinstallaties bij meldingen en vergunningsaanvragen, gericht op gespecialiseerde domeinen;
 • Registratie van risicovolle bedrijfsactiviteiten in het risicoregister en samenwerking met toezichthouders voor effectief toezicht en knelpuntenidentificatie;
 • Bijdrage aan beleidsontwikkeling op het gebied van omgevingsveiligheid binnen gemeenten en samenwerking aan projecten;
 • Gebruik van kennis over wet- en regelgeving met betrekking tot externe veiligheid en omgevingsveiligheid, inclusief Bevi en PGS-richtlijnen;
 • Voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet en inzicht in de impact ervan op werkzaamheden.

Externe veiligheid gaat over de risico's voor mens en milieu bij het maken, gebruiken, opslaan en vervoeren van gevaarlijke stoffen. Er zijn regels om de uitvoering van deze activiteiten zo veilig mogelijk te maken en de risico’s voor mens en milieu te beperken. Risico gaat over de kans op een ongeval en over het gevolg van een ongeval. De regels zijn erop gericht om de kans op een ongeval met gevaarlijke stoffen te beperken. Ook zijn er regels om de gevolgen van een brand, explosie of gifwolk te beperken, bijvoorbeeld door afstand te houden tussen woningen en chemiebedrijven. Hoe verder je van het ongeval af bent, hoe kleiner de gevolgen. De regels om de omgeving te beschermen tegen mogelijke risico’s van de activiteiten met gevaarlijke stoffen vallen onder het externe veiligheidsbeleid.

 • Minimaal een (relevante) hbo-opleiding in een milieukundige of technische richting afgerond, bij voorkeur aangevuld met opleidingen of cursussen op het gebied van externe veiligheid;
 • Interesse in externe veiligheid en vermogen om diverse belangen te begrijpen;
 • Vaardigheid in overtuigende communicatie met belanghebbenden van verschillende achtergronden;
 • Sterke schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden, vooral bij het verhelderen van technische obstakels en het beoordelen van passende maatregelen;
 • Kennis en ervaring op het gebied van externe veiligheid verworven tijdens studie en werk;
 • Mogelijkheid om ontbrekende kennis op het gebied van externe veiligheid te verwerven;
 • De combinatie van deze kennis en competenties als adviseur is cruciaal voor het succesvol en met plezier uitvoeren van de werkzaamheden.

Je komt te werken bij een omgevingsdienst die constant streeft naar een constructieve en servicegerichte aanpak. Met een team van ongeveer 250 gepassioneerde en ervaren medewerkers, bedienen ze zestien gemeenten in Noord-Holland in het uitvoeren van diverse milieutaken. Daarnaast is de provincie Noord-Holland een belangrijke opdrachtgever. Hun expertise strekt zich uit over vergunningverlening, toezicht en handhaving, en advisering op verschillende terreinen, waaronder klimaat, natuur, milieu, duurzaamheid, energietransitie, geluid, lucht, afval, asbest, externe veiligheid, bodemkwaliteit, zwemwater, wegen en vaarwegen.

Meer informatie Direct solliciteren bij ECO-job

Of neem contact op met Robert Querido (rquerido@ecojob.nl)

vacature Projectleider Bodemonderzoek - bij ECO-job
Organisatie: ECO-job - specialist in milieubanen
Specialisatie: Bodem, Duurzaamheid, Lucht, Milieu, Ruimtelijke Ordening, Veiligheid
Standplaats: Regio Alkmaar
Niveau: HBO, WO

De milieuvacature

Adviseur Externe Veiligheid (A)

Misschien zijn deze milieuvacatures ook interessant voor jou!

vacatures-bij-Kitech Recruitment BV

Designer Watertechniek

Voor een klant in de regio Delft, actief in de internationale tuinbouwsector, zoeken we een Designer Watertechniek.
Niveau: HBO
Provincie: Zuid-Holland
Specialisatie: Milieu
keyboard_arrow_up