Vergunningverlener Wet Natuurbescherming, gebiedsbescherming

We zoeken een vergunningverlener voor de Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming.