Senior Milieuspecialist

Voor onze relatie zijn wij op zoek naar een Senior Milieuspecialist in de regio Assen. Is deze vacature wellicht iets voor jou?

Jij bent een ervaren specialist op het gebied van milieuwet- en regelgeving in de chemische procesindustrie. IED directive, IPPC installaties, BREF/BAT, EU ETS, ZZS, Omgevingswet, Activiteitenbesluit: de inhoud en implicatie hiervan zijn voor jou gesneden koek.  Je vindt het leuk om je met een breed spectrum van milieu onderwerpen, zoals: lucht, bodem, water, geluid, energiebesparing en mijnbouw bezig te houden.

Je wordt enthousiast van de uitdagingen die complexe milieuregelgeving voor een productieorganisatie met zich meebrengt en maakt makkelijk de vertaalslag naar de praktijk. Je voelt je thuis in een spilfunctie waarbij je zowel intern adviseur bent als een inhoudelijk sterke gesprekspartner voor vergunningverleners en toezichthouders.  Je vindt het leuk om collega’s te coachen bij het identificeren en oplossen van milieu gerelateerde vraagstukken. Je hebt de ambitie om door te groeien naar de bredere en leidinggevende rol van QHSE manager.

Jouw werkzaamheden:

 • Je zorgt voor een praktische vertaling van eisen/voorschriften uit milieuwet- en regelgeving en vergunningen naar het managementsysteem en/of naar adviezen voor de betrokken afdelingen;
 • Je zorgt ervoor dat je op de hoogte bent van nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving en je beoordeelt tijdig de gevolgen daarvan voor de organisatie; Waar nodig schakel je hiervoor met brancheorganisaties of externe bureaus;  
 • Samen met projectleiders en/of management verzorg je aanvragen van benodigde omgevingsvergunningen. Je bewaakt de voortgang van de vergunningsverleningsprocessen;
 • Je biedt ondersteuning  bij milieu gerelateerde vraagstukken en -projecten en draagt zorg voor (verplichte) milieurapportages en milieudocumentatie;
 • Je zorgt ervoor dat de milieu- en energiedelen van het managementsysteem actueel blijven.
 • Je bent aanspreekpunt voor vergunningverleners en toezichthouders en je begeleidt externe inspecties en audits;
 • Ook ben je betrokken bij de tijdige afhandeling van milieuklachten van omwonenden. 

Je werkt nauw samen met de QHSE manager, managers productie, procestechnologen en installatiebeheerders.
 

 • Een hbo en/of wo-opleiding (milieutechnologie/chemische technologie);
 • Ervaring in een soortgelijke functie in de procesindustrie; 
 • Goede kennis van nationale en internationale milieuregelgeving (o.a. Wabo/Omgevingswet, EU-ETS, IED directive, BREFs/BBT, ISO 14001, ISO 50001, ZZS);
 • In staat complexe regelgevingsvraagstukken te doorgronden en deze helder uit te leggen en te vertalen naar hanteerbare richtlijnen en beleidsvoorstellen;
 • Analytisch denkvermogen, ontwikkelingen snel kunnen signaleren en vertalen naar implicaties voor de organisatie;
 • Het hele speelveld van regelgeving, vergunningverlening, uitvoering en toezicht kunnen overzien;
 • Goede adviesvaardigheden en enthousiasme om collega’s te ondersteunen;
 • Overtuigingskracht, vermogen anderen in een betoog ‘mee te nemen’;
 • Stevige gesprekspartner voor vergunningverleners en toezichthouders;
 • Gevoel voor maatschappelijke, politieke en bestuurlijke verhoudingen;
 • In staat belangen van verschillende stakeholders (intern en extern) in te kunnen schatten en hierop te kunnen acteren;
 • Zelfstandig, zelfstarter;
 • Goede schriftelijke vaardigheden;
 • In staat een netwerk op te bouwen en/of te onderhouden;
 • Goede beheersing van de Engelse taal (mondeling en schriftelijk).

Deze organisatie wint magnesiumzout dat zich bevindt in een unieke zoutlaag, diep onder de grond. Deze zoutlaag bevat magnesiumzout van het zuiverste soort. 

Over de hele wereld worden de producten verkocht voor onder andere de productie voor het bekleden van cement- en staalovens, het duurzaam bleken van pulp voor de papierindustrie, en om gladheid en stof te bestrijden. Maar ook binnen de sectoren voedingsmiddelen en cosmetische- en medische industrie.

Meer informatie Direct solliciteren bij ECO-job

Of neem contact op met Robert Querido (rquerido@ecojob.nl)

Senior Milieuspecialist

Organisatie: ECO-job - specialist in milieubanen
Specialisatie: Bodem, Duurzaamheid, Energie, Geluid, Juridisch, Lucht, Milieu, Milieumanagement, Vergunningverlener, Water
Niveau: HBO, WO

De milieuvacature

Senior Milieuspecialist