Junior veldwerker waterbodem

Als veldwerker leg je de basis voor een goed milieukundig bodemonderzoek. Je bent de oren en ogen in het veld bij de uitvoering van (water)bodem- en asbestonderzoeken en partijkeuringen. Je werkt nauw samen met collega's op kantoor en je koppelt je bevindingen in het veld schriftelijk, digitaal en mondeling terug. Je krijgt je eigen veldwerkbus […]