Environmental Engineer

Als Environmental Engineer draag je zorg voor naleving van de omgevingsvergunning en andere relevante Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. Tevens onderhoud je het gecertificeerd milieumanagementsysteem volgens ISO-14001, inclusief energiemanagement en zorg je voor naleving van andere van toepassing zijnde milieuwet- en regelgeving.
Je hebt veelvuldig contact met diverse afdelingen binnen de organisatie, maar ook met externe partijen zoals de provincie Noord-Brabant, brancheverenigingen en dergelijke. Je rapporteert aan de EHS Manager.

Jouw werkzaamheden:

 • Het zorgdragen van de operationele zaken, zodat aan de voorschriften van deze vergunning voldaan wordt;
 • Coördineren van de handhavingsbezoeken van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB);
 • Zorgen voor het indienen van omgevingsvergunningen (bijvoorbeeld: bouwen, slopen, etc) voortkomend uit projecten;
 • Zorgen voor het indienen van tussentijdse (milieu neutrale) veranderingen voortkomend uit projecten;
 • Ondersteunen bij milieu- en/of duurzaamheidsprojecten voor deze locatie;
 • Zorgen voor het opstellen en indienen van het (elektronisch) Milieu Jaarverslag;
 • Zorgen voor diverse rapportages aan de overheden en brancheverenigingen;
 • Zorgen voor het opstellen en onderhouden van het jaarlijks geur- en emissiemeetplan;
 • Zorgen voor het onderhouden en bewaken van het gecertificeerd milieuzorgsysteem (volgens ISO-14001), zodat voldaan wordt aan alle externe en interne vereisten;
 • Zorgen voor het tijdig opstellen en onderhouden van procedures en instructies, die onderdeel uitmaken van het milieuzorgsysteem, alsmede de hieraan verbonden document control en het begeleiden van auditors, zodat de certificering niet in gevaar komt;
 • Uitvoeren van interne audits;
 • Op de hoogte blijven van alle relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving op het gebied van milieuzorg en de eventuele vertaling daarvan naar voorstellen voor procedures en werkwijzen;
 • Evalueren van voorgestelde milieu oplossingen;
 • In geval van klachten of calamiteiten onderzoeken naar de oorzaken en aanbevelingen doen ter verbetering, zodat risico’s in de toekomst tot een minimum beperkt blijven;
 • Ontwikkelen en geven van relevante trainingen.
 • Een Bachelor of Science in Milieukunde of Chemical Engineering, Chemie of een gelijkwaardige opleiding;
 • Werkervaring van minimaal 5 jaar in de chemische industrie, overheid, adviesbureau of consumentenproduct industriële productieomgeving in een zelfde functie;
 • Je bent een expert op het gebied van milieuwet- en regelgeving, monitoringmethoden, omgevingstesten en aanverwante regelapparatuur;
 • Je hebt gewerkt in een regelgevende omgeving die omgaat met omgevingskwesties;
 • Je kunt zelfstandig werken, staat bekend om je passie, gedrevenheid, beïnvloedingsvaardigheden en interculturele wendbaarheid waardoor je succesvol kunt opereren en leveren binnen een operationele omgeving;
 • Je hebt praktische kennis van naleving van de regelgeving van milieuprogramma’s en het onderhouden van de wettelijk vereiste programma's.

Je komt te werken bij een bedrijf op het gebied van creatie en productie van reuk- en smaakstoffen. De producten worden gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie, zeep- en wasmiddelenindustrie, cosmetica en farmaceutische industrie. 

Meer informatie Direct solliciteren bij ECO-job

Of neem contact op met Robert Querido (rquerido@ecojob.nl)

vacature Junior Adviseur Bodem - bij ECO-job

Environmental Engineer

Organisatie: ECO-job - specialist in milieubanen
Niveau: HBO, WO

De milieuvacature

Environmental Engineer